INDIVID

Jo bedre individet fungerer, jo bedre fungerer gruppen og organisasjonen (og motsatt). Derfor er det interessant å ha fokus på individet selv når hovedfokus handler om organisasjon og gruppe.  

Vi bidrar med å utvikle selvledelse.  

Dette består i hovedsak av følgende komponenter: 

 • Selvinnsikt  
 • Utvikling av personlige evner (motivasjon, kreativitet osv.) 

Dette muliggjør: 

 • Økt samspillkompetanse 
 • Økt psykologisk trygghet 
 • Økt selvstendighet  
 • Mer målfokusert 
 • Økt opplevelse av meningsfullhet  
 • Økt motivasjon 
 • Økt selvfølelse  
 • Livs- og stressmestring 
 • Trygghet i lederrollen 

Gjennom: 

 • Coaching 
 • Personlig testing  
 • Ledelsesutvikling 
 • Sparring
 • Rådgivning