Pågående prosjekt

Høgskolen i Østfold (HIØ)

Forskningsprosjektet «Psykologisk trygghet hos studenter» er et prosjekt i samarbeid med Rådet for psykisk helse, finansiert av DAM-stiftelsen og HIØ.

Samspille AS sin rolle i prosjektet:

Samspille AS har, sammen med Høgskolen i Østfold, Studentsamskipnaden i Østfold og VID Vitenskapelig høgskole, vært initiativtakere til prosjektet og vi har bidratt i prosjektutviklingen. Samspille AS har som oppgaver å gjennomføre observasjoner i ulike læringsaktiviteter, gjennomføre intervjuer av enkeltindivider og grupper, delta som diskusjonspartner og rådgiver for prosjektledelsen. vi deltar også i analysearbeid, litteraturstudie, rapportering og skriving av fagartikkel.

Mer om prosjektet

Prosjektet har som mål å utforske hvilke læringsaktiviteter som bidrar til økt psykologisk trygghet og hvordan vi kan videreutvikle disse til studentenes beste. I dette prosjektet handler psykologisk trygghet om å skape et trygt læringsmiljø der studenter opplever at de kan ta ordet og bli møtt med velvilje, ikke motstand eller «straff», der de tør å begå feil og er innstilt på å hjelpe hverandre.

Vår hypotese er at manglende psykologisk trygghet skaper barrierer for individuell og organisatorisk læring, mens økt psykologisk trygghet vil kunne bidra til bedre trivsel, bedre prestasjoner, økt engasjement og bedre psykisk helse. Opplysningene som kommer frem i dette prosjektet blir brukt til vitenskapelige publikasjoner og til å utvikle læringsaktiviteter som bidrar til økt psykologisk trygghet hos studenter.

Prosjektansvarlig er Anne Margrethe Glømmen, Førstelektor i samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Prosjektperioden er fra november 2023 til desember 2024.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inner Development Goals (IDG) er en global nonprofit organisasjon som jobber for å fremme alle FN´s bærekraftsmål. Intensjonen er Indre utvikling for ytre forandring, både på individuelt og kollektivt nivå. For å muliggjøre indre forandring  har 5 Dimensjoner (Being, Thinking, Relating, Collaborating, Acting) og 23 ferdigheter blitt funnet som særskilt viktige og øve på (se bildet nedenfor)

Samtlige dimensjoner og ferdigheter stemmer vel overens med Samspille As sin visjon og misjon og støtter derfor IDG og er en leverandør av tjenester innom IDGs ramme .


Her kan du lese mer om IDG.  

www.innerdevelopmentsgoals.org