BÆREKRAFT

INNER DEVELOPMENT GOALS


Inner Development Goals (IDG) er en global bevegelse som er anerkjent av Europaparlamentet som et viktig initiativ for å nå FNs bærekraftsmål.

Samspille AS stötter aktivt denne verksamhet da dette handler om utvikling av individet som en forutsetning for å lykkes med bærekraftsmålene.

I 2015 ble FNs 17 bærekraftsmål lansert, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Men til tross for den klare visjonen satt av disse målene har fremgangen ikke gått i det tempoet man hadde håpet. Noen pionerer dro derfor linjer til at roten til problemet muligens ligger i en mangel på indre kapasitet i mennesker.

29. april 2022 ble de globale indre bærekraftsmålene lansert, Inner Development Goals. Initiert av tre svenske selskaper; 29k, The New Division og Ekskäret i samarbeid med en rekke akademiske, institusjonelle og kommersielle partnere.

Sammen stilte de seg et stort spørsmål: 
“Hvilke evner, kvaliteter eller ferdigheter mener du er avgjørende å utvikle individuelt og kollektivt, for å komme oss vesentlig nærmere å oppfylle FNs bærekraftsmål?”


Etter 3 år med forskning med over 4000+ forskere, eksperter og praktiserende på indre arbeid, så ble IDG rammeverket lansert. De globale indre målene består av 5 dimensjoner; Being, Thinking, Relating, Collaborating and Acting. Og 23 ferdigheter som er nødvendig å utvikle for at mennesker skal ha det godt inne i seg og ha energi til å drive verden i en positiv retning.

Les mer om den non-profitt bevegelsen som nå raskt sprer seg.  ‘

www.innerdevelopmentsgoals.org