Vår metodikk

Samarbeidstrappen viser ulike nivåer av samskaping. Vi finner ut hvor på trappen du befinner deg, og veileder deg videre mot neste steg. Vi vet at det med riktig innsats alltid er mulig å ta ett skritt til.

Samspill skjer i fire dimensjoner på tre ulike nivåer. Disse betraktes sammen og hver for seg. Vi bruker denne modellen til å finne ut hvor innsatsen må settes inn for å optimalisere samspillet hos deg og din organisasjon.