NETTVERK

Skrevet av: Trond Åge Langvik (har tidligere jobbet som forsker med fokus på samarbeid i nettverk, og er aktiv deltaker i flere nettverk)

Et nettverk består gjerne av flere organisasjoner som i utgangspunktet har en tro på at det å samarbeide i nettverk er lønnsomt, det vil si at man ved å samarbeide i nettverk oppnår noe mer enn man hadde gjort alene.

Med mer enn 20 års erfaring fra arbeid med nettverk kan det være interessant å reflektere litt over hva som skal til for å få til samarbeid i nettverk.

Først og fremst er det viktig å understreke at det sjeldent er en faktor alene som er utslagsgivende for om man får til et godt samarbeid eller ikke. Det er gjerne en kombinasjon av flere faktorer.

Men hva menes med det å få til et godt samarbeid? Dette vil jeg påstå handler om læringsutbytte fra deltakelsen i nettverket. Med læringsutbytte mener jeg praktisk viten som har betydning for egen personlige utvikling, eller en organisasjons utvikling. Et godt samarbeid i nettverk får man når disse læringsprosessene fungerer best mulig.
I det følgende vil jeg gi noen eksempler på faktorer som er viktig for å til et best mulig samarbeid i nettverk.

Disse faktorene er

• Individuelle ferdigheter og mandater
• Evne til å samarbeide i grupper
• Forankring i nettverkets medlemsorganisasjoner