VÅR IDÉ

• Vi tilrettelegger for at organisasjoner, grupper og individer finner nye veier til utvikling.
• Vi får ut potensialene i individet, i gruppen og i organisasjonen, og ser det i sammenheng med hverandre.
• Vi kaller det samskaping i 3 dimensjoner.

Noe som fører til

• Større delaktighet i hele virksomheten
• Økt opplevelse av kontekst
• Økt motivasjon – meningsfullhet
• Økt lojalitet
• Økt felles målforståelse
• Økt gruppedynamikk
• Større identifisering
• Større samhold
• Økt helhetsbilde