Psykologisk trygghet hos studenter

Økt psykologisk trygghet vil styrke studentenes evne til å
lære, til å kunne samarbeide med andre medstudenter, og
ikke minst bidra positivt til studentenes mestringsfølelse
og psykiske helse.

Samspille AS samarbeider med Høgskolen i Østfold, VID høgskolen , Studentsamskipnaden i Østfold i utviklingen av et prosjekt innenfor temaet psykologisk trygghet.