OM OSS

Samspille AS består av Trond «forskeren» Langvik, Per «klovnen» Sandhaug og Olle «egoet» Hallgren.

De tre tenorene bak Samspille AS har hver for seg utviklet samspill på ulike nivåer innen ulike slags organisasjoner. Dermed har de kompletterende erfaringer på individ – gruppe – organisasjon- og nettverksnivå. De har forenet seg i et brennende engasjement for bærekraftig samfunn.

Trond Åge Langvik

Trond er forskeren, og har ledet flere forskningsprosjekter innen tematikk nettverk. Han har ellers lang erfaring med å utvikle og drive nettverk. Trond er nysgjerrig, analytisk og har mange jern i ilden. Blant annet er han sensor på HiØ i faget organisasjonsutvikling. Les mer …

Per A. Sandhaug

Per har flere års erfaring som nøytral aktør mellom sentrale parter i arbeidslivet. Han har i tillegg bistått utallige virksomheter og ulike grupper med utvikling av gode samarbeidskulturer både i offentlig og privat sektor. Det gjør han gjerne på en avslappet og humoristisk måte. Les mer..

Olle Hallgren

Olle er ledelsescoach med fokus på individet og selvledelse. Han har coachet hundrevis ledere med å utvikle sitt lederskap. Olle har coachet enda flere artister, kunstnere, politikere og andre. Hans erfaringer kommer fra arbeide med livsstilsendringer og endring av atferd, stresshåndtering, outplacement og ledelsesutvikling. Les mer …