MER OM OSS

Trond er spesialist på utvikling og samarbeid i nettverk

Han har over 25 års erfaring fra forskning, privat næringsliv og kommunal virksomhet. Han har vært initiativtaker og prosjektleder for en rekke nettverksprosjekter. Han har en bred faglig bakgrunn fra forskning innen biokjemi og organisasjonsutvikling og han brenner for samskapte læringsprosesser.

Trond har:

 • Ledet flere forskningsprosjekt finansiert av EUs Interreg program
 • Et stort personlig nettverk både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Vært prosjektleder for Fredrikstad kommunes næringsplan
 • Jobbet med Smart- og næringsfondet i Fredrikstad kommune
 • 10 års erfaring som sekretariat for nettverkene Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net
 • Deltatt aktivt i flere prosjekter som handler om sirkulærøkonomi
 • I tillegg til en master i biokjemi har han gjennomført flere kurs på doktorgradsnivå innen organisasjonsutvikling
 • Han har vært medforfatter i en rekke vitenskapelige artikler
 • Han har holdt en mengde foredrag om sitt arbeid både nasjonalt og internasjonalt
 • Trond jobber systematisk og har et spesielt fokus på det å skape tillitsfulle relasjoner

Per er spesialist i samspill i grupper og virksomheter. 

Han har mange års erfaring som nøytral sparringspartner mellom sentrale motparter i arbeidslivet, og har opparbeidet seg bred erfaring med arbeidslivets spilleregler fra begge sider av bordet.

Per har:

 • Ledet et forskningsprosjekt for å finne fellestrekk fra de beste virksomhetene i et stort norsk konsern.
 • Bistått utallige virksomheter, ledere og tillitsvalgte til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner.
 • Lang erfaring som prosessleder med å skape vi-kulturer.
 • Bistått med praktiske løsninger i vanskelige situasjoner i arbeidslivet.
 • Hatt utallige foredrag og workshop innen tema:
  • samarbeid på tvers i virksomheten
  • intern kommunikasjon
  • gruppedynamikk
  • konfliktløsing
 • Deltatt i utvalgsarbeid og vært medforfatter til to bøker.
 • Per jobber innovativt, kreativt og intuitivt. Med humor og varme får han individer, grupper og virksomheter å nå hverandre.
 • I tillegg til en master i ledelse har han utdannelse i jus og økonomi.

Olle er spesialist innen personlig coaching. Han har 40 års erfaring med å få ut individets potensial. 

Olle har:

 • Coachet hundrevis ledere med å utvikle sitt lederskap.
 • Coachat artister og kunstnere til økt balanse mellom hverdagsliv og kunstnerliv
 • Coachet hjelpearbeidere å sette grenser for ikke og brenne ut samt utvikle sin effektivitet.
 • Arbeidet med å få politikere og klare utsattheten og samtidig beholde sin energi.
 • Coachet utbrente mennesker med å komme ut av sin krise og utmattelse for igjen få smaken av livet.
 • Utfordret stressede personer å ta lederskap over sitt eget liv.
 • Medforfatter til to bøker.